Skip to main content

Kongeådalens  Efterskole

Lystræet er en vægudsmykning på Kongeådalens Efterskole, som blev lavet med udvalgte elever over nogle uger. Lystræet er en udsmykning, som indeholder indbyggede multi-funktioner, så træet kan være med til at fortælle den historie om skolen, som skolen står for. Sammenhængskraft, rodnet, vækst og lys. I træet er indtænkt en række funktioner, så træet kan bruges i de daglige morgensamlinger i skolens aula. Året rundt har træet sine input til cyklussen i livet. I mørket kan de små indbyggede lysholdere tændes. Er det eksamenstid, fester eller tema-uge, så indeholder træet små indbyggede kroge, som kan anvendes til bøgegrene, beskeder fra elev til elev osv.